Hvor kan vi hjælpe kommunen?

Kommunens økonomi og administration er to helt centrale og tæt forbundne forvaltningsområder af afgørende betydning for de øvrige service- og udgiftsområder. Begge områder er kendetegnet ved høj kompleksitet, både juridisk, systemteknisk og i praksis. Dette via de store datamængder og mange snitflader til resten af organisationen og omverdenen i øvrigt. Dataproces hjælper kommuner med at sikre en retmæssig og optimal økonomi og administration.

I løsninger målrettet økonomi og administration findes softwareløsninger, indtægtsoptimerende dataanalyser samt konsulentydelser i form af rådgivning, undervisning og specialanalyser.

Økonomi og administration

Udligning - Fremskrivning

KØS: BefolkningsBlik

Vi har udviklet endnu en løsning, der kan understøtte jeres budgetlægningsproces

Læs mere

Udligning - Fremskrivning

KØS: Statsgaranti eller selvbudgettering?

Understøtter og kvalificerer valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Udligning - Fremskrivning

KØS: Udvikling i finansieringsgrundlaget

Værktøjet giver større sikkerhed og et bedre beslutningsgrundlag i budgetlægningsprocessen

Læs mere

MARC Fleksløn

MARC Fleksløn

Automatiser den voksende opgave vedrørende beregning og kontrol af fleksløn

Læs mere

MARS

MARS

Digital platform til pålidelig og sikker kommunaløkonomi

Læs mere

Komplet mellemkommunal gennemgang

Mellemkommunal: Komplet gennemgang

360-graders eftersyn til øget indsigt samt indtægts- og procesoptimering

Læs mere

Komplet mellemkommunal gennemgang

Mellemkommunal: Undervisning

Få helt styr på reglerne om mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Læs mere

Moms

Moms

Undertrykt moms og Positivlisten

Læs mere

REVIEW logo thumbnail

REVIEW

Sikker gennemlæsning | Nem og effektiv aktindsigt

Læs mere

Statsrefusion

Statsrefusion: Udlændinge

Udlændinge og enkeltposteringer

Læs mere

Udligning: Børn af enlig forsørgere

Udligning: Børn af enlige forsørgere

Optimér og valider datagrundlaget for kriteriet til gavn for borgeren og kommunens økonomi

Læs mere

APV

Udligning: Rådgivning og sparring

Mangler du rådgivning og sparring på kommunens budgetter og udligning?

Læs mere

Udligning: Statusrapport

Udligning: Statusrapport

Hvordan, hvorfor og på hvilke betingelser udlignes kommunen?

Læs mere

APV

Udligning: Undervisning

Undervisning ved Dataproces’ udligningsteam

Læs mere

Workshop - effektivisering via automatiseringr

Workshop: Effektivisering via automatisering

Kortlæg og konkretiser optimeringspotentialer på tværs

Læs mere