Hvor kan vi hjælpe kommunen?

Kommunens økonomi og administration er to helt centrale og tæt forbundne forvaltningsområder af afgørende betydning for de øvrige service- og udgiftsområder. Begge områder er kendetegnet ved høj kompleksitet, både juridisk, systemteknisk og i praksis. Dette via de store datamængder og mange snitflader til resten af organisationen og omverdenen i øvrigt. Dataproces hjælper kommuner med at sikre en retmæssig og optimal økonomi og administration.

I løsninger målrettet økonomi og administration findes softwareløsninger, indtægtsoptimerende dataanalyser samt konsulentydelser i form af rådgivning, undervisning og specialanalyser.

Økonomi og administration

Udligning - Fremskrivning

Budgetlægning: Udligning

Få klarhed over kommunens finansieringsgrundlag

Læs mere

Dataproces

Budgetteringsværktøj: Arbejdsmarked

Forecasts hjælper kommunen til bedre indsigt

Læs mere

MARC Dataudtræk

MARC Dataudtræk

Hurtig og komplet adgang til egen data - uden om betalingsmure

Læs mere

MARC Flekslønsberegner

MARC Fleksløn

Automatiser den voksende opgave vedrørende beregning og kontrol af fleksløn

Læs mere

MARS

MARS

Digital platform til pålidelig og sikker kommunaløkonomi

Læs mere

Komplet mellemkommunal gennemgang

Mellemkommunal: Komplet gennemgang

360-graders eftersyn til øget indsigt samt indtægts- og procesoptimering

Læs mere

Mellemkommunale sager: Specialanalyse

Mellemkommunal: Specialanalyse

Optimer kommunens økonomi, processer og kompetencer på udvalgte mellemkommunale områder

Læs mere

Komplet mellemkommunal gennemgang

Mellemkommunal: Undervisning

Få helt styr på reglerne om mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Læs mere

Min Sag

Min Sag

Automatiseret digital sags- og aktindsigt

Læs mere

Moms

Moms

Undertrykt moms og Positivlisten

Læs mere

Screening

Screening

Identificer en sags- eller arbejdsgangs automatiseringspotentiale

Læs mere

Statsrefusion

Statsrefusion

Udlændinge og enkeltposteringer

Læs mere

Udligning: Betalingskommunefolketal

Udligning: Betalingskommunefolketal

Valider datagrundlaget, styrk kompetencerne og optimer udligningen

Læs mere

Udligning: Boligkriterierne

Udligning: Boligkriterierne

Valider datagrundlaget, styrk kompetencerne og optimer udligningen

Læs mere

Udligning: Budgetvalgsrapport

Udligning: Budgetvalgsrapport

Selvbudgettering eller statsgaranti? Et valg af stor økonomisk betydning.

Læs mere

Udligning: Børn af enlig forsørgere

Udligning: Børn af enlige forsørgere

Optimér og valider datagrundlaget for kriteriet til gavn for borgeren og kommunens økonomi

Læs mere

Udligning - Fremskrivning

Udligning: Fremskrivningsrapporter

Få klarhed over finansieringsgrundlaget

Læs mere

APV

Udligning: Rådgivning og sparring

Mangler du rådgivning og sparring på kommunens budgetter og udligning?

Læs mere

Udligning: Statusrapport

Udligning: Statusrapport

Hvordan, hvorfor og på hvilke betingelser udlignes kommunen?

Læs mere

Udligning: Boligkriterierne

Udligning: Tilflytteranalysen

Hvad betyder en given befolkningsudvikling for kommunens tilskud- og udligning?

Læs mere

APV

Udligning: Undervisning

Undervisning ved Dataproces’ udligningsteam

Læs mere

Workshop - effektivisering via automatiseringr

Workshop: Effektivisering via automatisering

Kortlæg og konkretiser optimeringspotentialer på tværs

Læs mere