Hvor kan vi hjælpe kommunen?

Kommunens økonomi og administration er to helt centrale og tæt forbundne forvaltningsområder af afgørende betydning for de øvrige service- og udgiftsområder. Begge områder er kendetegnet ved høj kompleksitet, både juridisk, systemteknisk og i praksis. Dette via de store datamængder og mange snitflader til resten af organisationen og omverdenen i øvrigt. Dataproces hjælper kommuner med at sikre en retmæssig og optimal økonomi og administration.

I løsninger målrettet økonomi og administration findes softwareløsninger, indtægtsoptimerende dataanalyser samt konsulentydelser i form af rådgivning, undervisning og specialanalyser.

Økonomi og administration

MARC Dataudtræk

MARC Dataudtræk

Hurtig og komplet adgang til egen data - uden om betalingsmure

Læs mere

MARC Flekslønsberegner

MARC Fleksløn

Automatiser den voksende opgave vedrørende beregning og kontrol af fleksløn

Læs mere

Komplet mellemkommunal gennemgang

Mellemkommunal: Komplet gennemgang

360-graders eftersyn til øget indsigt samt indtægts- og procesoptimering

Læs mere

Mellemkommunale sager: Specialanalyse

Mellemkommunal: Specialanalyse

Optimer kommunens økonomi, processer og kompetencer på udvalgte mellemkommunale områder

Læs mere

Komplet mellemkommunal gennemgang

Mellemkommunal: Undervisning

Få helt styr på reglerne om mellemkommunal refusion på førtidspensionsområdet i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Læs mere

Min Sag

Min Sag

Automatiseret digital sags- og aktindsigt

Læs mere

Moms

Moms

Undertrykt moms og Positivlisten

Læs mere

Screening

Screening

Identificer en sags- eller arbejdsgangs automatiseringspotentiale

Læs mere

Statsrefusion

Statsrefusion

Udlændinge og enkeltposteringer

Læs mere

Udligning: Betalingskommunefolketal

Udligning: Betalingskommunefolketal

Valider datagrundlaget, styrk kompetencerne og optimer udligningen

Læs mere

Udligning: Boligkriterierne

Udligning: Boligkriterierne

Valider datagrundlaget, styrk kompetencerne og optimer udligningen

Læs mere

Udligning: Budgetvalgsrapport

Udligning: Budgetvalgsrapport

Selvbudgettering eller statsgaranti? Et valg af stor økonomisk betydning.

Læs mere

Udligning: Børn af enlig forsørgere

Udligning: Børn af enlige forsørgere

Optimér og valider datagrundlaget for kriteriet til gavn for borgeren og kommunens økonomi

Læs mere

Udligning - Fremskrivning

Udligning: Fremskrivningsrapporter

Få klarhed over finansieringsgrundlaget

Læs mere

Udligning: Statusrapport

Udligning: Statusrapport

Hvordan, hvorfor og på hvilke betingelser udlignes kommunen?

Læs mere

Udligning: Boligkriterierne

Udligning: Tilflytteranalysen

Hvad betyder en given befolkningsudvikling for kommunens tilskud- og udligning?

Læs mere

APV

Udligning: Undervisning

Undervisning ved Dataproces’ udligningsteam

Læs mere

Workshop - effektivisering via automatiseringr

Workshop: Effektivisering via automatisering

Kortlæg og konkretiser optimeringspotentialer på tværs

Læs mere